Eksempel på testsvar i hårvævsbiopsi fra Analytical Research Labs. Den blå "flod" i midten er mineralernes normalområder fastsat af Dr. Eck. Områderne ændres ikke i takt med tiden, da de skal være universelt retvisende.  

Hvad kan man se ud fra en test?

Hårvævsbiopsi kan fortælle mange ting ud fra blot en enkelt test af mineraler og metaller. Her er nogle af de vigtigste emner:

Kommer stofskiftet ordentligt ind i cellen?
Er der udtrættede binyrer pga. stress?
>  Er dit blodsukker godt nok?
Hvordan er din mavesyre?
>  Har du kobberproblemer?
>  Er der forøget calcium influx pga. elektromagnetisme? 

I den mere kuriøse afdeling er det også - ud fra Dr. Ecks forskning - muligt at forudsige kønnet på et kommende barn, hvis du er mand. 

Mineral balancing - dokumenteret behandlingsretning i snart 50 år   

Mineralbehandling kaldes mineral balancing eller mineral balancing science (MB) på engelsk. Retningen inden for behandling bygger på at skabe balance i kroppens mineraler for derved at opnå homøostase i organerne og forbedre kroppens udskilning af ophobede metaller og toksiner.
MB blev startet af Dr. Paul Eck (-1996) og bygger på efterprøvede resultater af over 190.000 hårvævsbiopsier udført af Eck - herefter er yderligere forskning og "mønstre" blevet tilført af læger som L. Wilson og David L. Watts. 

Hvordan foregår det?  

Behandlingen bygger på målinger i hårvævet ind mod hjernen udført af Analytical Reseach Labs, der blev grundlagt af Eck i 70erne. Maskinel og laboratorieteknik er godkendt af myndighederne i USA (CLIA). Håret vaskes ikke for at undgå misvisning af mineraler og metaller. 

Hårmønstre afslører, hvem du er

Dr. Eck opfandt en metode til at måle forskellige "mønstre" (patterns) i håret, der kunne fortælle, hvordan klienterne havde det og hvorfor. F.eks. findes Calcium Shell (ophobning af kalk i celler) og Four Lows (fire makromineraler er for lave). 
Behandlingen af den pågældende afhænger af dels mønstrene og den oxidationstype, personen har. 

Oxidationstypen - dit pejlemærke

Der findes tre hovedtyper inden for oxidation ifølge Dr. Eck. De fortæller, hvor hurtigt en person omsætter sin ernæring. Oxidationen bestemmer klientens overordnede diæt, mens  kosttilskuddene samtidig også tilpasses efter de "mønstre", personen rummer. Oxidationen kan løbende forandres, ligesom mønstre kan skiftes ud og komme igen. Visse mønstre kan vare tre uger at heale, mens andre er langt mere sejlivede. Alt af-hænger af personens testsvar og hans/hendes egen indsats og genom.