Her lægger jeg løbende beskrivelser af de forskellige "mønstre" i hårvævet ind til klienters brug og forståelse. De er blevet udviklet gennem årene af forskellige amerikanske læger og baseres på mineralernes størrelsesforhold hinanden imellem og diverse enkelt-mineralers indhold. 

Patterns er udtrykket på engelsk, og de siger både noget om klientens personlighed (psykologi) samt evt. lidelser. Visse mønstre/patterns kan fjernes på nogle få uger med de rette kosttilskud og ditto levevis, mens andre kan være sejlivede. En person har typisk flere mønstre på én og samme test.

Husk, at alt afhænger af personens indsats samt gener, spisevaner, stress, miljøfaktorer osv. Der er kort sagt ingen garantier eller noget, der hedder godt eller dårligt, da mønstre kan  indikere såvel positive forandringer som sundhedsproblemer. 

Nogle af de mest gængse patterns, man ser, er disse ...

- Calcium Shell :
Ses hos "slow oxidizers" - typisk ældre kvinder og yngre voksne samt hos klienter med eloverfølsomhed.  Calcium optræder på et toksisk niveau i organer og led.
Personen føler sig irritabel, er depressiv, sover dårligt og kan have kramper og/eller hjerteproblemer. Udtalt udtrættede binyrer hos de fleste.
Et niveau på over 500 mg% er ifølge Dr. Wilson ofte forbundet med cancer. 

- Four Lows :
De fire makromineraler calcium, magnesium, natrium og kalium er reelt lave, og klienten har kobberubalancer. Et af de sværeste mønstre at komme ud af, og det anses da også af de oprindelige læger inden for mineral balancing for at være et mønster, som man typisk ser i livets efterår.
Kroppen er kollapset og har kroniske problemer med binyrerne. Personen vil opleve kroniske lidelser, hvis mønstret ikke vendes i tide. 
Forbundet med stress, vrede, udbrændthed og en uvilje mod forandring. 

- Three Highs :
Når typisk calcium og to andre makromineraler er for høje. Et mønster, der ofte optræder lige før Four lows.

Personen oplever akut livsstils-stress, ikke "blot" stress fra miljøet, er ved at give op og "brænde" ud i tilværelsen. 

Symptomerne kan være ting som insomni, irritabilitet, angst, allergier, alskens stress, muskelspasmer, 

- Inverse Na/K :
Et mønster hos visse læger, dette består basisk set af en ubalance imellem natrium og kalium, hvor sidstnævnte er blevet for høj/"forvredet". Ubalancen skaber kroniske helbredsproblemer, da Na/K blev kaldt for vitalitets-ratioen af Dr. Eck, der anså den som  kroppens vigtigste mineral-ratio!
Tilstanden er associeret med blodsukkerproblemer (evt. diabetes), træthed, binyreproblemer, infektioner, mangel på fordøjelsesenzym, problematisk kulhydrat-optag - og i svære tilfælde hjertetilfælde og cancer.

- Aggressiveness :
Et mønster, hvor klienten har meget lav måling af calcium. Fundet hos fast oxidizers og slow oxidizers, der er i "Four lows". Cellerne kan være hyper-permeable, og klienter med dette mønster har ofte diagnoser som hyperthyroidisme og Graves og dertil mange allergier.
Personen kan optræde aggressivt. Er konstant stresset og hypersensitiv, da kroppen har udskilt store mængder calcium med urinen for at klare stress.

- Sympathetic dominance :
Ofte forekommende, et klassisk burn out pattern ifølge Dr. Wilson. Ses mere hos kvinder end mænd. Svarer til et meget lavt kalium-indhold under 4 mg%.
Dybere binyresvagheder og sympatisk stress gør, at denne person taber kalium fra organer og evt. blod. Ofte problemer med lavt blodsukker og lavt blodtryk. Personen fryser og er træt. Evigt stresset, selvom vedkommende ikke vil indrømme det.
Et nemmere mønster at komme ud af end "Four lows".Har brug for flere kulhydrater og mere fedt end andre slow oxidizers.